Se kommunfullmäktige från den 8 september

Nu kan du se webbsändningen av kommunfullmäktiges sammanträde den 8 september. Webbsändningen sparas på vår webbsida så att du kan se den även längre fram.

Se webbsändningen från kommunfäktiges möte den 8 september.

Kommunfullmäktige sammanträder och ordförande sitter på ett podium framför övriga deltagare.

Här är en del av de ärenden som togs upp på sammanträdet:

  • Barn och utbildningsnämndens avrapportering 2021 av kommunfullmäktiges uppdrag.
  • Socialnämndens avrapportering 2021 av kommunfullmäktiges uppdrag.
  • Kommunstyrelsens avrapportering 2021 av kommunfullmäktiges uppdrag.
  • Övergripande plan Välfärd 2030, uppdrag i kommunfullmäktiges flerårsplan 2020-2022.
  • Begäran från barn och utbildningsnämnden om att upphäva kommunfullmäktiges beslut om att Gula villan ska renoveras av vuxenutbildningen i utbildningsform.
  • Renovering, tillgänglighetsanpassning och standardhöjning av Rimnersvallen.
  • Förslag på nya vägnamn för bostadsområdet Skarsjövallen.

Läs gärna kallelsen i sin helhet:
Kommunfullmäktiges kallelse den 8 september

Till sidan för kommunfullmäktiges kallelser och protokoll