Digital livsberättargrupp för seniorer blev succé

Under våren, mitt under pandemin, startade en digital livsberättargrupp som riktade sig till seniorer. Syftet var att öka den digitala delaktigheten samt höja livskvaliteten hos deltagarna. Samtalen har gett nya vänskaper och större vana att använda digital teknik.

Jana Persson Edgren och Malin Strömberg sitter vid ett bord inne på Ryttaren café & aktivitetscenter, de har var sin dator framför sig

Jana Persson Edgren och Malin Strömberg är utbildade samtalsledare för livsberättargrupperna.

Fyra seniorer fick delta i livsberättargrupperna, som först inleddes med en grundläggande genomgång av den digitala tekniken. Alla deltagare fick låna var sin surfplatta (ipad) med abonnemang under kursens gång, och fick stöttning i hur man öppnar sin mejl, hur man startar videosamtal i teams och hur man kommer ut på internet. Därefter genomfördes nio digitala träffar i livsberättargruppen via teams, och en avslutande fysisk träff.

Samtalen i gruppen bygger på en metodik som är framtagen av Stadsmissionen och samtalsledare var Jana Persson Edgren och Malin Strömberg Varje träff hade ett specifikt tema, från barndom till dagens situation och framtidsutsikter.

- Träffarna har varit väldigt uppskattade, och deltagarna har prioriterat att vara med på dessa digitala träffar även om de varit bortresta. Med den här samtalsmetodiken går det fort för seniorerna att lära känna varandra och komma in på djupare samtalsämnen, alla har snabbt känt en trygghet i gruppen, säger Jana Persson Edgren, utvecklare socialtjänsten.

De positiva erfarenheterna från livsberättargrupperna gör att socialtjänsten nu vill utbilda fler samtalsledare för att sprida konceptet inom kommunens verksamheter. Under hösten genomförs en livsberättargrupp med fysiska träffar, men framöver planeras för både digitala och fysiska träffar. Digitala träffar kan vara smidiga om man exempelvis har svårt att ta sig hemifrån. Innan årsskiftet kommer ytterligare en livsberättargrupp att starta.

Seniorerna i livsberättargruppen har skapat goda relationer med varandra och fortsätter att hålla kontakten. En del av dem har uppdaterat sin digitala utrustning och är nu mer digitala.

- Många har tyckt att gruppen varit en kombination av två goda ting. Att dels få förmånen att låna en surfplatta och lära sig mer om den digitala tekniken, samt att få en vägledning i samtalen. Vi har märkt att livsberättargruppen väckt ett sug om att få lära sig mer om det digitala, säger Malin Strömberg, aktivitetssamordnare på Ryttaren café & aktivitetscenter.

Livsberättargruppen har därför genererat en ny kurs för seniorer med fokus på internet nu i höst på Ryttaren café & aktivitetscenter.

- Vi ska starta ”Nyfiken på nätet”, med fokus på användandet av internet. Hur söker man information, hur funkar det med google, hur gör man i sociala medier och vad ska man tänka på så att man använder dessa på ett säkert sätt? Vi fångade upp att det fanns många frågor kring detta under samtalen i livsberättargruppen, säger Malin Strömberg.

Se och hör deltagarna från livsberättargruppen berätta om vad de tycker i filmen ovan. En syntolkad version av filmen finns på youtube.

Vill du veta mer om livsberättargrupper?

Kontakta Malin Strömberg, telefon 0522-69 51 02 eller mejl malin.stromberg@uddevalla.se

Välfärdsteknik kan skapa trygghet och självständighet

Uddevalla kommun ingår i ett projekt som leds av Sveriges kommuner och regioner (SKR) som handlar om att öka kunskapen om digitala tjänster och välfärdsteknik. Välfärdsteknik inom äldreomsorgen handlar om att man använder digitala verktyg för att öka äldres självständighet och skapa mer tid för personlig omsorg. Mer information finns på webbsidan Uddevalla digitaliserar för smartare äldreomsorg.

SKR har ett nationellt Kompetenscenter för välfärdsteknik. Centret ska stötta landets kommuner i arbetet med att införa välfärdsteknik i Sveriges äldreomsorg. Mer information på SKR:s webbplats på sidan Kompetenscenter välfärdsteknik

Livsberättargruppens deltagare syns tillsammans med Malin Strömberg på skärmen på en laptop, man ser två personer sitta med ryggen till som tittar på skärmen

Livsberättargruppen kom igång med digitala träffar under våren och var en väldigt uppskattad aktivitet.