Längre handläggningstider för ärenden inom barn och utbildning

Har du gjort ett ärende i barn och utbildnings e-tjänster och väntar på ett svar? Handläggarna har fortfarande mycket arbete med att få det nya administrativa systemet i full drift.

Person som arbetar med dator, pratar i telefon

Tieto Education heter kommunens nya barn- och elevadministrativa system. Införandet innebär många nya rutiner för kommunens handläggare och därför är handläggningstiderna längre än vanligt ett tag framöver.

Vi hoppas att du har överseende med detta.

Läs tidigare nyhet om nya systemet för barn- och elevadministration

Vid frågor, kontakta kommunens kontaktcenter.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00