Träffa oss här i höst!

Under hösten 2021 kommer Uddevalla gymnasieskola genomföra ett antal aktiviteter för dig som är intresserad av att veta mer om oss.

Öppet Hus

Välkommen att besöka vår gymnasieskola och våra skolhus: Agneberg, Sinclair,
Östrabo 1 samt Östrabo Y.


Onsdagen 17 november, kl 16:00 - 19:00
Lördagen 20 november kl 10:00 - 14:00


Gymnasiesärskolan finns på Agneberg och Östrabo Y, dit du också är välkommen.
Observera att IM tar emot på Agneberg.
Under maj månad kommer ytterligare möjligheter att träffa oss, vidare information kommer.

Skuggningar

Skuggning betyder att en grundskoleelev kan följa en gymnasieelev eller klass under en dag eller del av dag. Skuggningarna startar vecka 45 på programmen. Skuggning bokas via SYV på den skolan eleven tillhör. För mer information se vår skuggningssida.

Gymnasiemässan 2021 - inställd

Mässan är inställd i år. Även vår utbildningsmässan som vi brukar ha på Torp är inställd i år.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00