Nytt coronastöd till föreningar för ekonomiskt bortfall

Nu finns ett nyinrättat coronastöd att söka för alla föreningar som har föreningsstöd från kultur och fritid. Stödet är ett retroaktivt stöd för ekonomiskt bortfall på grund av pandemin, och ska bidra till att föreningen kan bibehålla sin verksamhet under och efter coronapandemin.

Uddevalla centrum sett från ovan med Byfjorden och Uddevallabron i bakgrunden

- Pandemin har drabbat oss alla och föreningslivet har fått ställa om sina verksamheter för att kunna fortsätta erbjuda oss Uddevallabor en meningsfull fritid. Utan dessa ideella insatser hade det varit oerhört tufft att ta sig igenom pandemin. Nu vill vi med ett särskilt coronastöd bidra till att föreningarna kan bibehålla sin kärnverksamhet under och efter coronapandemin, säger Annelie Högberg, ordförande i kultur och fritidsnämnden.

Det särskilda coronastödet går att ansöka om fram till och med 17 oktober. Beslut om vilka föreningar som kommer att få coronastöd fattas på kultur och fritidsnämnden den 1 december, och utbetalning av stödet till föreningarna kommer att ske i december.

Föreningar som inte kunnat söka coronabidrag på annat håll är prioriterade, liksom föreningar som har fasta kostnader för egna eller hyrda anläggningar eller lokaler. Sammanlagt är det cirka 170 föreningar som kan ansöka om stödet och som räknas till kategorierna barn- och ungdomsförening, idrottsförening, kulturförening, stödförening, funktionsrättsförening, hembygdsförening, pensionärsförening, sociala föreningar eller etniska föreningar. I förra veckan skickades information ut till dessa föreningar.

Mer information om coronastödet och ansökan

Har du frågor kring coronastödet, mejla till fritidsavdelningen@uddevalla.se