Busshållplatser byggs om på Boxhultsvägen

Med start på måndag 4 oktober kommer fyra busshållplatser på Boxhultsvägen att byggas om och tillänglighetsanpassas. Arbetet kommer att pågå till mitten av november och kan innebära risk för kö i trafiken vid rusningstid. Busshållplatserna ersätts med en tillfällig hållplats under tiden.

busshållplats Ramneröd, man ser Boxhultsvägen och grönska och hus runtom

På måndag startar arbetet med busshållplats Ramneröd i norrgående riktning på Boxhultsvägen.

Det är busshållplatserna Ramneröd och Unneröd som ska byggas om för att av- och påstigning för passagerare ska ske så smidigt som möjligt. De båda hållplatslägena ligger på Boxhultsvägen cirka 50 meter söder om infarten till Ramneröds kyrkogård, respektive cirka 100 meter norr om infarten till kyrkogården. På måndag 4 oktober startar arbetet med de två hållplatserna i norrgående körriktning.

- Bilister kommer att kunna passera vägarbetet precis som vanligt, ett körfält i vardera riktningen kommer att hållas öppet men med begränsad hastighet. Därför finns viss risk för kö i rusningstid på morgon och eftermiddag, säger Anders Löfström, projektledare samhällsbyggnadsförvaltningen.

Befintliga busshållplatser kommer att grävas om och höjas upp med högre kantsten och ny asfalt. Taktila plattor för synskadade kommer att monteras och hållplatslägena kommer att förlängas.

Arbetet med de två hållplatserna i norrgående riktning på Boxhultsvägen kommer att ta cirka tre veckor. Under vecka 43 planeras start för arbetet med de två hållplatserna i södergående riktning.

Allt arbete beräknas vara klart under vecka 45, i mitten av november.

- Då räknar vi även med att arbetet på Västanvindsvägen avslutas, där vi bygger om gång- och cykelvägstunnlar och busshållplatser, säger Anders Löfström.

Läs tidigare nyhet om arbetet på Västanvindsvägen

Busshållplats intill Ramneröd kyrkogård, man ser Boxhultsvägen, trafikljus och avfartsskyltar in till Skogslyckan

Busshållplats Unneröd i norrgående riktning på Boxhultsvägen kommer att byggas om, arbetet startar på måndag 4 oktober.

busshållplats i södergående riktning på Boxhultsvägen, grönska och hus runtom

Arbetet med de två busshållplatserna i södergående riktning av Boxhultsvägen planeras starta under vecka 43. Här syns hållplats Ramneröd.