Ny rondell på Västgötavägen öppen för trafik

Nu har den nybyggda rondellen på Västgötavägen öppnat för genomfartstrafik och för trafik till och från Fossumsbergsvägen. Den kvarvarande avfarten i rondellen som ska ansluta till Exercisvägen och till tomtmarken för Uddevallas nya brandstation kommer att vara klar i slutet av oktober.

Rondellen på Västgötavägen sedd snett ovanifrån. Man ser också ett byggstaket med texten Uddevallas nya brandstation färdigställs sommaren 2023

Den nybyggda rondellen på Västgötavägen är nu öppen för trafik.

Arbetet med cirkulationsplatsen inleddes i slutet av april och har gått planenligt. Trafiken har under tiden varit avstängd på en del av Västgötavägen, och istället fått ledas om via en tillfällig förbifart. Nu är avstängningen borttagen och den nya rondellen på Västgötavägen är öppen.

- Det är roligt, vi har redan fått så många positiva kommentarer om rondellen och den bidrar till högre trafiksäkerhet i området. Nu fortsätter vi bygga klart avfarten in mot brandstationstomten, den kommer att ansluta till och bli en förlängning av Exercisvägen, säger Birgitta Andersson, projektledare samhällsbyggnad.

Parallellt med detta arbete pågår just nu VA-arbeten inne på tomtmarken för Uddevallas nya brandstation. Grävarbete pågår också för den kommande sprinklerbassängen, och en del av de krossmassor som använts som överlast inne på tomtmarken håller på att tas bort. Krossmassorna har använts för att stabilisera de kalkcementpelare som gjutits ned i marken för att undvika sättningar och få en stabil grund. Pålningsarbetet inne på området är avslutat.

- Vi går nu in i ett nytt skede på brandstationstomten, då vi övergår från markarbeten till byggarbeten. Nu ska vi börja med terrassering av bottenplattan till själva brandstationen, så att vi kan formsätta och gjuta bottenplattan till årsskiftet, säger Birgitta Andersson.

Mer information om Uddevallas nya brandstation