Skafterödsvägen förlängs till Ljungs-Hälle nya förskola

Ljungs-Hälle nya förskola kommer att byggas vid toppen av Hälle i Ljungskile. För att få en trafiksäker lösning fram till den nya förskolan så förlängs nu Skafterödsvägen med en 200 meter ny asfalterad vägsträcka. Den nya sträckan kommer att innehålla både bilväg samt gång- och cykelväg och planeras vara klar fram till årsskiftet.

En grävmaskin arbetar med stora sten- och jordmassor, man ser en bergskant där delar sprängts bort, i bakgrunden syns hus

Arbete pågår med den nya delen av Skafterödsvägen, som ska leda upp till platsen för Ljungs-Hälle nya förskola.

Arbetet med den nya vägen har redan påbörjats och just nu sker sprängarbeten av berg och större stenblock. Nästa steg är anläggning av vägslänter och därefter påbörjas grävarbeten för VA, el och fiber. Efter detta byggs vägen upp med krossmaterial av sten och asfalt. Ny belysning ska också sättas upp längsmed den nya vägen.

- De sprängarbeten vi håller på med nu avrundas om ett par veckor, men vi kommer att behöva spränga tidvis från och till under hösten när vi stöter på stora stenblock. Om några veckor kommer vi börja att köra ut jordmassor från området, det blir ganska omfattande transporter under dagtid, säger Edvard Hansson, projektledare samhällsbyggnad.

För att öka trafiksäkerheten i området under byggtiden har en tillfällig grusad gång- och cykelväg byggts från slutet av Blåbärsvägen och fram till tomtmarken för Ljungs-Hälle nya förskola. Gående och cyklister hänvisas till denna tillfälliga väg. Under förra veckan delade personal från samhällsbyggnadsförvaltningen ut reflexvästar till barn och vuxna som behöver passera nära vägarbetsområdet, så att de ska synas bättre.

Det kommer även att byggas en ny gång- och cykelväg från Skafterödsvägen längsmed Åsvägen, som ska knytas ihop med befintlig gång- och cykelväg mitt emellan Kattfotsvägen och Prästkragevägen. Där byggs också en upphöjd passage för att underlätta för cyklister och gående att korsa Åsvägen.

Läs tidigare nyheter

Ny del av Skafterödsvägen börjar byggas i augusti

Ljungskiles nya förskola, Ljungs-Hälle

En kartbild som visar sträckan av nya delen av Skafterödsvägen samt de nya gång- och cykelvägar som byggs ut.

Rosa linje visar ny del av Skafterödsvägen, blå linje visar ny gång- och cykelväg, röd linje visar den provisoriska gång- och cykelvägen. (Klicka för större pdf för utskrift)

Provisorisk gång- och cykelväg som är grusad

Cyklister och gående hänvisas till den provisoriska gång- och cykelvägen mellan tomtmarken för nya förskolan och Blåbärsvägen.