Så kontrollerar vi avlopp på landsbygden

I Uddevalla kommun är det fem miljöinspektörer som gör kontroller av enskilda avlopp på landsbygden - i områden där det saknas kommunalt avlopp. Miljöinspektörerna legitimerar sig alltid, använder kläder med Uddevalla kommuns logotyp och kör tjänstebilar som är uppmärkta med kommunens logotyp. De ber aldrig om att komma in i någon bostad, alla kontroller av avloppet genomförs utomhus.

Fem miljöinspektörer står i solsken, de har arbetskläder på sig med kommunens logotyp

Alexander Augustsson, Linda Johansson, Katarina Lindén, Linnea Höglind och Anneli Persson är de miljöinspektörer i kommunen som kontrollerar avlopp på landsbygden.

- Vi brukar skicka ut ett informationsbrev till fastighetsägaren två veckor innan vi ska genomföra tillsyn i ett område på landsbygden. Vid vår kontroll så ser vi om avloppsanläggningen är tillräckligt bra och uppfyller kraven i miljöbalken. Vi behöver aldrig komma in i huset för att göra en kontroll av avloppet, säger Anneli Persson, miljöinspektör och samordnare för tillsyn av enskilda avlopp.

Om du har skickat in en ansökan om att få göra en ny avloppsanläggning, kan miljöinspektörerna komma ut på ett obokat besök, utan att höra av sig i förväg. Men de kommer alltid i tjänstebil uppmärkt med kommunens logotyp, i kläder med kommunlogotypen och med tjänstelegitimation.  

Har du blivit uppringd av någon som säger att de kommer från Uddevalla kommun och vill kontrollera ditt avlopp? Om du känner dig osäker kan du ringa oss för att få bekräftat att det stämmer. Ring kommunens kontaktcenter, telefon 0522-69 60 00.