Kommunfullmäktige sammanträder den 13 oktober

Onsdagen den 13 oktober sammanträder kommunfullmäktige på Östraboteatern klockan 17:30.

Kommunfullmäktige sammanträder, ordförande sitter på ett podium.

Här är en del av de ärenden som kommer att tas upp:

  • Delårsrapport augusti 2021, Uddevalla kommun.
  • Arvodesberedningens översyn av Riktlinjer för ekonomisk ersättning till förtroendevalda.
  • Revidering av Riktlinjer för tillämpning av heltid som norm inom kommunals avtalsområde på socialtjänsten i Uddevalla.
  • Försäljning av Högås-Torp 1:10, Rotviksbro äldreboende och förskolan Kreatören.
  • Renovering, tillgänglighetsanpassning och standardhöjning av Rimnersvallen, svar på återremiss.
  • Uddevalla Kommuns klimatlöften inför 2022.

Läs gärna kallelsen i sin helhet:
Kommunfullmäktiges kallelse den 13 oktober

Till sidan för kommunfullmäktiges kallelser och protokoll

Webbsändning

Du kan se kommunfullmäktige via webbsändning, medan sammanträdet pågår eller i efterhand