Nu får äldre tredje dosen vaccin mot covid -19

Idag måndag 11 oktober inleds kommunens vaccinationer av dos 3 mot covid -19. Det är äldre på vård- och omsorgsboenden, brukare på gruppbostäder och servicebostäder, samt de äldre som har hemsjukvård som kommer att få den tredje dosen av Pfizer-Biontechs vaccin Comirnaty.

En person får en spruta i armen, man ser bara händer med blå handskar, sprutan och armen

Nu startar kommunens vaccinationer av dos 3 mot covid -19.

De första vaccinationerna kommer att ges på kommunens vård- och omsorgsboenden, gruppbostäder för personer med funktionsnedsättning och servicebostäder för personer inom socialpsykiatrin. Inom kort startar också vaccinationer i hemmen hos de som har hemsjukvård.

Alla vaccinationer är frivilliga och det är samma sorts vaccin som de äldre fick under våren, då de första vaccinationerna inleddes i kommunen i början av januari.

- Alla som bor på särskilt boende och de som har kommunal hemsjukvård kan nu få sin tredje dos - alla äldre och sköra får möjlighet att vaccinera sig. Nu kan vi också beställa de doser vi behöver, det är ingen brist på vaccin, säger Christel Schemmel, medicinskt ansvarig sjuksköterska inom socialtjänsten.

Kommunen beställer vaccin via vårdcentralerna efter det behov som finns. Sedan är det kommunens sjuksköterskor som vaccinerar äldre på vård- och omsorgsboenden och de äldre som bor hemma och har hemsjukvård, samt de som bor i gruppboenden eller serviceboenden. Vårdcentralerna och mobila vårdteamet ansvarar för att vaccinera de äldre som har hemtjänst.

- Det känns jättebra att vi kommer igång med detta nu. När man är äldre minskar antalet antikroppar snabbare än när man är yngre, vilket gör att det behövs en tredje påfyllnadsdos av vaccinet, säger Christel Schemmel.

Sammanlagt är det cirka 1700 personer som kommer erbjudas dos 3 av Pfizer-Biontechs vaccin mot covid -19.