Hemsö köper och bygger ut samhällsfastighet vid Rotviksbro

13 oktober tog kommunfullmäktige beslut om att sälja fastigheten där Rotviksbro äldreboende och förskola finns. Kommunen ska ha kvar sina verksamheter i lokalerna men överlåter ägande, förvaltning, renovering och utbyggnad till fastighetsbolaget Hemsö.

Rotviksbro vård- och omsorgsboende

Antalet äldre ökar i Sverige och i Uddevalla bor det fler personer över 80 år än i andra kommuner. Vi behöver hjälp att säkerställa Uddevallas behov av fler platser inom vård- och omsorgsboenden.

Idag har vård- och omsorgsboendet 40 lägenheter med egna hygienutrymmen och pentryn. I huset finns också dagverksamhet samt tillgång till restaurang, gemensamhetsutrymmen, hårvård och fotvård. Planen är att, förhoppningsvis, år 2023 kunna erbjuda ytterligare 20 nya lägenheter till personer med demenssjukdom och en stor vinterträdgård. När utbyggnaden är klar så får också Hemtjänsten en gemensam centraliserad utgångsplats från Rotviksbro.

Uddevalla kommun skrev i mars 2020 ett samverkansavtal med Hemsö om att bygga, äga och förvalta sju samhällsfastigheter. Genom ett samarbete med extern part ser kommunen en möjlighet att snabbare och mer kostnadseffektivt tillgodose behovet av nya samhällsfastigheter.

Hemsö är majoritetsägt av tredje AP-fonden. De äger, förvaltar och utvecklar samhällsfastigheter i hela Sverige. Kommunen hyr sedan tidigare fastigheter av Hemsö på det gamla regementsområdet I17.

Planerad tillbyggnad av Rotviksbro vård- och omsorgsboende

Läs mer om kommunens stadsutvecklingsprojekt på uddevalla.se/uddevallavaxer