Rimnersvallen ska rustas för parasport, SM i friidrott och Superettan fotboll

13 oktober beslutade kommunfullmäktige att Rimnersvallen ska renoveras till standardkraven för parasport, SM i friidrott och Superettan för fotboll. Arenan ska också bli helt tillgänglighetsanpassad för besökare och publik.

Rimnersvallen i Uddevalla.

- Rimnersvallen var en viktig pusselbit. Nu skapar vi ett sport- och idrottscentrum i toppklass som kommer att ge Uddevallas barn och unga jättefina möjligheter att utveckla sina drömmar. Det här är viktigt för alla! Idrott är något som är kul och som vi mår bra av, säger Peter Larsson som är kommundirektör och projektägare.

Renoveringen av Rimnersvallen innebär att:

  • Sättningsproblematik åtgärdas
  • Standardkrav för parasport, SM i friidrott och Superettan för fotboll​ byggs
  • Anläggning blir tillgänglighetsanpassad för besökare och publik​
  • Det totalt blir cirka 4 000 läktarplatser​
  • Stora samverkanseffekter mellan Rimnershallen och Rimnersvallen, vilket innebär att barn- och utbildningsförvaltningens lokalbehov tillgodoses
  • Att behov av förrådsutrymmen och omklädningsrum​ tillgodoses

Grov tidplan

2021 Slutförande av förstudie

2021 - 2022 Projektering, kalkylering och färdigställande av bygghandlingar

2022 - 2023 Rivning, renovering och byggnation

2023 - Invigning

Kommunfullmäktige beslutade i flerårsplan 2022-2024 om ett investeringsutrymme om 205 miljoner kronor för Rimnersvallen. Renoveringen och tillgänglighetsanpassningen är ett uppdrag till kultur- och fritidsnämnden i flerårsplan 2019–2021.

Läs mer om projektet Rimnersvallen