Se kommunfullmäktige från den 13 oktober

Nu kan du se webbsändningen av kommunfullmäktiges sammanträde den 13 oktober. Webbsändningen sparas på vår webbsida så att du kan se den även längre fram.

Se webbsändningen från kommunfullmäktiges möte den 13 oktober.

Kommunfullmäktige sammanträder, ordförande sitter på ett podium.

Här är en del av de ärenden som togs upp på sammanträdet:

  • Delårsrapport augusti 2021, Uddevalla kommun.
  • Arvodesberedningens översyn av Riktlinjer för ekonomisk ersättning till förtroendevalda.
  • Revidering av Riktlinjer för tillämpning av heltid som norm inom kommunals avtalsområde på socialtjänsten i Uddevalla.
  • Försäljning av Högås-Torp 1:10, Rotviksbro äldreboende och förskolan Kreatören.
  • Renovering, tillgänglighetsanpassning och standardhöjning av Rimnersvallen, svar på återremiss.
  • Uddevalla Kommuns klimatlöften inför 2022.

Läs gärna kallelsen i sin helhet:
Kommunfullmäktiges kallelse den 13 oktober

Till sidan för kommunfullmäktiges kallelser och protokoll