Trafikvakter reglerar trafiken på Boxhultsvägen på måndag

Måndag 18 oktober ska ett vägräcke monteras i korsningen mellan Boxhultsvägen och Västanvindsvägen. Arbetet innebär att all trafik hänvisas till ett körfält klockan 11.00-17.00. Trafikvakter kommer att reglera trafiken under denna tid.

Korsningen Västanvindsvägen och Boxhultsvägen, man ser trafikljus och en busshållplats

Trafikvakter kommer att reglera trafiken på Boxhultsvägen under måndag klockan 11.00-17.00 då ett vägräcke ska sättas upp.

Under den tid då arbete pågår med vägräcket stängs det södergående körfältet på Boxhultsvägen av i höjd med korsningen till Västanvindsvägen. I området pågår vägarbete sedan tidigare och hastigheten är begränsad.

Trafikanter uppmanas att välja alternativa vägar som Fjällvägen och Bleketvägen.

Det pågående arbetet med renovering av broar och gång- och cykelvägstunnlar under Västanvindsvägen beräknas vara klart om cirka en månad, i mitten av november. Det nya vägräcket som monteras på måndag ingår som en del i detta arbete.

Läs tidigare nyhet
Broar och busshållplatser byggs om på Västanvindsvägen