Gång- och cykelväg och lekplats i Ramneröd får belysning

Idag måndag 18 oktober startar ett arbete med att sätta upp belysning på en gång- och cykelväg på Ramneröd. Cykelvägen som ska få belysning går mellan Bokevägen och Boxhultsvägen och har tidigare inte varit belyst. Samtidigt monteras även belysning på den nyupprustade lekplatsen Rönnen.

Cykelväg och lekplats, en orange skylt med en cykel och pil

Gång- och cykelvägen på Ramneröd och lekplatsen Rönnen får belysning.

Gång- och cykelvägen leder från ett större bostadsområde fram till de busshållplatser på Boxhultsvägen som just nu håller på att tillgänglighetsanpassas.

Sammanlagt är det 6 stycken nya belysningsstolpar med LED-armaturer som kommer att sättas upp på en gång- och cykelvägssträcka som är 185 meter. Arbetet med att sätta upp belysning på denna sträcka kommer att pågå hela veckan och utförs av Uddevalla Energi. Belysningen är till hälften finansierad med statliga medel.

Lekplatsen Rönnen får också belysning under veckan, en belysningsstolpe med LED-belysning kommer att sättas upp.

För mer information, kontakta:

Elena Tibblin
Gatuingenjör
Telefon 0522-69 63 24