Risk för felaktiga fakturor till vårdnadshavare med fördelad barnomsorgsavgift

Vårdnadshavare som har delad vårdnad, och som har barnomsorgsavgiften fördelad mellan sig, kan ha fått felaktiga fakturor. Kontakta Uddevalla kommuns kontaktcenter om du misstänker att du har fått felaktig barnomsorgsavgift, eller om du inte har fått någon faktura alls.

Barn som leker

Fördelningen av barnomsorgsavgiften har i vissa fall inte fungerat

Sedan höstterminens start har vi i Uddevalla kommun ett nytt barn- och elevadministrativt system. Systemet har i några fall missat fördelningen av barnomsorgsavgift mellan vårdnadshavare som inte bor ihop, och skickat hela fakturan till ena vårdnadshavaren. I dessa fall har ena vårdnadshavaren fått faktura med hela barnomsorgsavgiften, och den andra vårdnadshavaren inte fått någon faktura alls.

I några fall har en fördelning av barnomsorgsavgiften skett fastän vårdnadshavarna inte har ansökt om fördelning.

Misstänker du att du fått en felaktig faktura eller har din faktura uteblivit?

Kontakta kommunens kontaktcenter på telefon 0522-69 60 00 för hjälp med felaktig eller utebliven faktura, du kan också skicka ett mejl till kommunen@uddevalla.se