Så här blir nya ungdomsfullmäktige

Nu är det klart hur nya ungdomsfullmäktige ser ut i Uddevalla. Sammanlagt är det 25 engagerade unga från kommunens olika skolor, fritidsgårdar och politiska ungdomsförbund som kommer att bevaka frågor ur ungdomsperspektiv i kommunen.

19 ungdomar står framför en grönskande bakgrund

Nya ungdomsfullmäktige har nu träffats för första gången. Här syns 19 av de 25 unga som är invalda i ungdomsfullmäktige.

Ungdomarna har träffats för en första kick-off, då de fick utbildning i demokrati, mötesteknik och hur en kommun fungerar. Samtidigt valdes en styrelse och det fanns utrymme för att diskutera förslag på vilka frågor ungdomsfullmäktige ska driva. De invalda ungdomarna kommer från Agneberg, Östrabo 1, Östrabo Yrkes, Fridaskolan, Linneaskolan, Norgårdenskolan, Västerskolan och Stenbackeskolan, Dalabergs fritidsgård, samt från Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, Moderata Ungdomsförbundet, Centerpartiets Ungdomsförbund och Sverigedemokraternas Ungdomsförbund.

- De som är invalda i ungdomsfullmäktige är motiverade och intresserade av frågor som berör unga. Det är kul att se att det är så många ungdomar med så mycket bra idéer, säger Andrea Kihl, samordnare för ungdomsfullmäktige.

De invalda ungdomarna vill att ungdomsfullmäktige ska driva frågor om förbättrade kunskaper hos unga om sex och samlevnad, om psykisk ohälsa, och om alkohol och droger. Hur man söker jobb och vilka rättigheter unga har på arbetsmarknaden är också något ungdomsfullmäktige vill driva. Att minska segregationen och mötas över gränserna via exempelvis festivaler, via kultur eller fotboll är också en central fråga för ungdomsfullmäktige. Säkrare väg ut till Torp och fritidsgård på Tureborg är ytterligare idéer.

Ungdomsfullmäktiges nästa sammanträde är 11 november på Rådhuset i Uddevalla. Sammanträdet är öppet för allmänheten att lyssna på.

Mer information om ungdomsfullmäktige

Läs tidigare nyhet Nu kan du rösta i valet till ungdomsfullmäktige

Ungdomarna i ungdomsfullmäktige sitter runt ett u-format bord i en sal med pelare och röd matta

Ungdomsfullmäktige vill driva många olika frågor som är viktiga för unga.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00