Anställda med vårdnära arbeten behöver vara vaccinerade

Alla anställda inom socialtjänsten i Uddevalla kommun som utför vårdnära arbete med äldre eller andra brukare behöver vara fullvaccinerade mot covid -19. Personal som är ovaccinerad kommer att omfördelas till arbetsuppgifter som inte är vårdnära. Beslutet har fattats av socialtjänsten och syftar till att skydda äldre och andra brukare från smitta.

En person får en vaccinspruta i armen. Man ser bara armen och två händer med blå plasthandskar, som håller i vaccinsprutan.

Vaccin mot covid -19.

Med vårdnära arbete menas arbete som utförs med mindre än två meter mellan personal och brukare. Kravet på att vara fullvaccinerad mot covid -19 omfattar anställda inom socialtjänstens alla verksamheter där man kommer i närkontakt med brukare. Det inkluderar både äldreomsorg, LSS och missbruksvård.

En enig socialnämnd ställer sig bakom detta beslut.

- Vi vill skydda våra äldre och andra brukare, som riskerar att bli smittade av coronaviruset. Vi vet också att ovaccinerade sprider mer smitta än vad vaccinerade gör. Det här blir nu ett signalvärde till de anställda som ännu inte vaccinerat sig att göra det, säger Stefan Skoglund, ordförande i socialnämnden.

Inom socialtjänsten arbetar cirka 2500 anställda med brukare. En majoritet av de anställda har vaccinerat sig under våren i år. Uppskattningsvis är det cirka 90 procent av alla anställda inom socialtjänsten som är fullvaccinerade.

Det nya beslutet innebär att socialtjänsten från och med idag torsdag 21 oktober kommer att börja fråga sina anställda om de är vaccinerade eller inte mot covid -19.

- Vi kommer att ställa frågan om man är vaccinerad. Man behöver inte svara på den frågan. Men om man inte svarar får vi tolka det som att personen är ovaccinerad, säger Roger Granat, socialchef.

Under en övergångsperiod uppmanas alla anställda att ta vaccin mot covid -19. Det kommer exempelvis att vara möjligt att vaccinera sig under arbetstid.

Personal som inte har vaccinerat sig får gå över till andra arbetsuppgifter där man inte är i närkontakt med brukare.

Varför kommer kravet på vaccination för de anställda just nu?

- Nu har de flesta haft god tid på sig att vaccinera sig. Nu går vi också in i en kallare period då vi vistas mer inomhus, det innebär att virus också sprider sig snabbare. Därför är det läge att nu ställa kravet att all vår personal med vårdnära arbetsuppgifter också är fullvaccinerade mot covid -19 för att skydda våra äldre och andra brukare, säger Roger Granat.