Uddevalla föregångskommun för arbetet med jämställdhet i förskolan

Undervisningen kring jämställdhet i de kommunala förskolorna i Uddevalla uppmärksammas i en rapport från Nordiska ministerrådet. Uddevalla beskrivs som en av föregångskommunerna i Norden.

Johanna Pihl Nanderöd och Rita Svensson sitter med datorer framför sig.

Förskollärare Johanna Pihl Nanderöd och rektor Rita Svensson medverkade i Nordiska Ministerrådets paneldebatt om hur förskolor i Norden ska arbeta för jämställdhet.

Rapporten har kartlagt lagstiftning, studier och pågående jämställdhetsarbete kopplat till förskola och barnomsorg i de nordiska länderna. I rapporten beskrivs hur Uddevallas kommunala förskolor utvecklat sitt jämställdhetsarbete från ett arbete som initialt drevs av eldsjälar till ett systematiskt arbete med utgångspunkt i en stegvis indelad utvecklingsplan och som på senare tid har fördjupats med ett utvecklingsarbete kring våldsprevention och barns rätt till personlig och kroppslig integritet.

- I rapporten beskrivs Uddevalla som en av föregångskommunerna i Norden, vilket är väldigt roligt, säger Rita Svensson som är rektor på förskolorna Bokenäs och Kreatören.

Den 7 september arrangerade Nordiska Ministerrådet ett webbinarium som tog avstamp i rapporten och handlade om vad den senaste forskningen säger om jämställdhetsarbetet i förskolorna i de nordiska länderna.

I två av webbinariets programpunkter fick representanter från Uddevalla berätta om hur barnen i de kommunala förskolorna får lära om jämställdhet. Jessica Svensson, projektledare på Hälsokällan Fyrbodal, och Siren Linde, skolutvecklare Uddevalla kommun, berättade om det utvecklingsarbete kring barns integritet som pågått under två år i 14 av de kommunala förskolorna. Rektor Rita Svensson och förskollärare Johanna Pihl Nanderöd medverkade i en paneldebatt om hur förskolor i Norden ska arbeta för jämställdhet.

- Vi var de enda representanterna från förskoleverksamhet bland sakkunniga, forskare och politiker. Vi blev väldigt stärkta i att vårt arbete är på rätt väg, och att det också är ett arbete som ligger i framkant, säger Johanna Pihl Nanderöd, förskollärare på Kreatörens förskola.

Jämställhetsarbetet fortsätter att utvecklas

De 14 förskolor som deltagit i projektet kring barns rätt till kroppslig och personlig integritet har valt att fortsätta sitt arbete i en liknande form som tidigare, men utan stöd från Hälsokällan Fyrbodal, som tidigare stöttade med projektledning och finansiering.

- Vi håller på att ta fram ett samtyckesdokument för att i tidig ålder kunna arbeta våldspreventivt och mot sexuella övergrepp. Eftersom grundskolans läroplan har nya skrivelser kring sex och samlevnad måste förskolan hålla jämna steg med grundskolans utveckling, för att kunna främja barnens välbefinnande och stärka deras förmåga att göra medvetna och självständiga val, säger Rita Svensson.

Mer om rapporten om jämställdhetsarbete i de nordiska förskolorna

"Ändra föreställningar och bryt traditioner! Kön och jämställdhet i småbarnspedagogiken i Norden" heter rapporten från Nordiska Ministerrådet, som har gjort en kartläggning av:

  • den lagstiftning och de nationella läroplaner som styr småbarnspedagogiken, tillsammans med
  • genomförda studier relaterade till kön, jämställdhet och småbarnspedagogik mellan 2010–2021, samt
  • metoder och verktyg för att främja jämställdheten i förskolor i de nordiska länderna, inklusive Åland, Grönland och Färöarna.

Författare är Nea Alasaari, forskare, och Sara Sundell, sakkunnig på Folkhälsan i Finland.

I rapporten framgår hur tyngden från lagstiftning och nationell vägledning för att främja jämställdhet påverkar hur systematiskt jämställdhetsarbetet är i förskolan och barnomsorgen.

Läs rapporten från Nordiska Ministerrådet

Läs slutrapport om utvecklingsarbetet kring barns rätt till kroppslig och personlig integritet

För mer information kontakta gärna

Rita Svensson, rektor Bokenäs och Kreatörens förskolor, rita.svensson@uddevalla.se

Johanna Pihl Nanderöd, förskollärare Kreatörens förskola, johanna.pihl@uddevalla.se

bildskärm på dator med två kvinnor i bild, man ser att det står Vimeo

Jessica Svensson, projektledare på Hälsokällan Fyrbodal, och Siren Linde, skolutvecklare Uddevalla kommun berättade om det utvecklingsarbete kring barns integritet som pågått i 14 av de kommunala förskolorna.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00