Har du kontrollerat radonhalten i ditt hus?

Radon är en osynlig och gas som inte heller har någon lukt. Radon inomhus kan vara skadlig för hälsan vid höga halter. Att mäta radon i ditt hus är enkelt och just nu är en bra tid att boka in en mätning.

En svart rund radondosa som ligger i en handflata

Från oktober till april är det lämpligt att mäta radon i sitt hus. Här syns en radondosa.

Mätning av radon i villor och radhus görs bäst under perioden oktober till och med april. Mätperioden ska vara minst två, helst tre månader. Mätningen görs genom att minst två dosor placeras ut i ditt hus och står uppställda under mätperioden. Du kan leva som vanligt i huset under tiden mätningen pågår. Dosorna skickas därefter in till ett laboratorium för analys. Resultatet får du på posten.

Du bör kontrollera radonhalten genom att göra en mätning om:

  • Du köper ett hus
  • Du bygger om ditt hus
  • Du ändrar ventilation eller uppvärmning i ditt hus
  • Du bygger ett nytt hus
  • Det gått mer än 10 år sedan du mätte senast

Om mätningen visar att du har förhöjda halter radon finns många olika åtgärder du kan göra för att förbättra inomhusmiljön. Hör av dig till vårt Kontaktcenter för rådgivning.

Här kan du läsa mer om radon

Här hittar du mätfirmor

Nu ser du riskområden för radon i vår kommunkarta

Nu har vi markerat ut riskområden för radon i vår kommunkarta. Röda områden i kartan har en naturligt högre uranhalt. Den högre uranhalten leder till förhöjd risk för radon i bostäder inom dessa områden.

Tänk på att det finns risk för radon i din bostad även utanför riskområden. Radon kan komma från exempelvis grund- och byggmaterial.

För att se radonriskkartan:

  • Gå in i kommunkartan
  • Välj "lagerhanterare"
  • Gör en bock i rutan Bygga Bo Miljö
  • Bocka i rutan för markradon i berggrund och rutan markradon i jord
  • Vid den lilla "i- symbolen" finns mer information

Kommunkartan med radon