Har du svarat på medborgarenkäten?

Är du en av de utvalda invånare i kommunen som fått Statistiska centralbyråns medborgarenkät? Om du har fått enkäten, passa på att svara. Sista datum för att svara är onsdag 3 november.

Flygbild över Uddevalla centrum med dess vackra byggnader från ovan och Bäveån

Svara på medborgarenkäten och påverka utvecklingen av Uddevalla kommun.

Medborgarenkäten innehåller frågor om kommunens verksamhet, om skola och omsorg, boende och boendemiljö, arbete och utbildning, trygghet, klimat och miljöarbete och mycket annat.

- Du har chansen att tycka till och påverka utvecklingen av kommunens verksamheter. Ju fler som svarar desto bättre underlag får vi kring vilka frågor som är viktiga för invånarna i kommunen. Din åsikt har betydelse för att kunna utveckla den kommunala servicen, säger Andréa Kihl, demokratiutvecklare.

Sammanlagt är det 4 800 slumpmässigt utvalda invånare som får svara på enkäten och tycka till om Uddevalla kommun.

Läs tidigare nyhet Vad tycker du om din kommun?

Mer information om medborgarundersökningen på Statistiska centralbyråns hemsida