Leader har pop-up kontor på Bohusläns museum

Både föreningar och företagare kan söka stöd genom Leader för projektidéer som gynnar landsbygdsutvecklingen. Har ni en bra projektidé som ni vill diskutera, eller bara är nyfikna på mer information – då är ni välkomna till Leaders pop-up kontor onsdagen 3 november på Bohusläns museum.

Flygbild över del av Bokenäs, man ser färjan till Skår

Föreningar och företagare kan söka stöd genom Leader för projektidéer som gynnar landsbygdsutveckling.

Pop-up kontoret är på plats klockan 09.00-15.00, drop in i mån av tid. Vill du diskutera en längre stund, kontakta gärna Leader-kontoret innan för att boka en tid. Mer information på: leadersodrabohuslan.se

Välkomna!

För allmänna frågor, kontakta Anneli van Roijen, avdelningen för hållbar tillväxt, Uddevalla kommun, e-post anneli.vanroijen@uddevalla.se, telefon 0522-69 61 49.

Pop-up kontoret är ett samarrangemang mellan Leader Södra Bohuslän och Uddevalla kommun.

Vad är Leader?

Leader är en metod för att utveckla landsbygden genom lokalt förankrad utveckling och finns över hela Europa. Leader har funnits i Sverige sedan 1994 och det finns 53 kontor över hela landet. EU-medel till Leader kanaliseras via Jordbruksverket. Metoden bygger på samarbete mellan olika sektorer och aktörer i ett område utifrån lokala initiativ och förutsättningar. De som bor eller verkar på landsbygden uppmuntras till möjligheten att genomföra egna satsningar och initiativ av betydelse för bygdens utveckling. Både företag och föreningar kan söka stöd, dock inte privatpersoner.