Nu är Kungsgatan i Uddevalla centrum klar

Se filmen där Stefan Björling berättar att den sista etappen av Uddevallas centrumsatsning nu är klar. Precis som utlovat så kommer vi lagom till att julbelysningen tänds att ha plockat bort staket och avstängningar från våra nyrenoverade centrumgator.

Stefan Björling

Stefan Björling, som är mark- och exploateringschef, berättar om den nya gatan, möblemang, planteringar och belysning. Han säger också några ord om de konstverk som nu smyckar centrum vid de nya platsbildningarna vid korsningarna Sillgatan och Zachaus gränd. De tre silltunnorna symboliserar sillens betydelse för staden och den stora tändsticksasken är till minne av den tändsticksfabrik som låg högst upp på Kungsgatan.

Det som återstår nu är att plantera ett träd i den runda sittformen i likhet med platsen nere vid Kochs gränd. Vi kan också, inom kort, förvänta oss en invigning som kultur och fritid kommer att arrangera.

En syntolkad version av filmen finns på Uddevalla kommuns youtubekanal