Välkommen till miljökonferens om biologisk mångfald

Tack vare den biologiska mångfalden skapas en lång rad livsviktiga funktioner i naturen. Nu är den biologiska mångfalden hotad. Vad innebär det, vad händer och vad kan vi göra åt det? Välkommen att få veta mer på årets miljökonferens tisdag 16 november på Bohusläns museum.

en lila blomma med ett bi

Biologisk mångfald är i fokus på årets miljökonferens på Bohusläns museum tisdag 16 november.

Program miljökonferens biologisk mångfald

  • Kommunstyrelsens ordförande Ingemar Samuelsson hälsar välkommen.
  • Claes Andrén, professor i naturvård och artbevarande, vill med sitt stora kunnande om biologisk mångfald väcka intresse och medvetenhet om betydelsen av en rik natur med en mångfald av växter och djur. Han vill visa hur vi har kopierat lösningar från naturen, vikten av naturen för vårt eget välbefinnande, och den mystik och skönhet biologisk mångfald ger.
  • Stefan Edman, biolog och författare, lyfter upp den makalösa mångfalden av liv på planeten – och i Uddevallatrakten. Han ger oss också en insikt i hur den biologiska mångfalden ska bevaras och utvecklas rent praktiskt.
  • Sofia Stengavel, kommunekolog, och Sophia Pagerup, arbetsledare på gatu- och parkenheten, berättar om Uddevalla kommuns arbete med biologisk mångfald. Om hur kommunen skapar förutsättningar för våra pollinerare och varför inte gräset klipps.

  • Uddevallahem - en allmännyttig bostadsstiftelse med stort samhällsansvar. Våren 2021 lanserades konceptet ”En grön värd” genom urban gardening. Representanter från Uddevallahem presenterar arbetet som innebär att hyresgästerna ges möjlighet att odla i pallkrage, samtidigt som det bidrar till den biologiska mångfalden genom stadsodling.

Varmt välkomna till miljökonferensen!

Tid och plats: Tisdag 16 november klockan 13.30-15.30, Bohusläns museum

Konferensen är kostnadsfri, men du behöver anmäla dig senast 11 november till Pia Svensson, mejla pia.svensson@uddevalla.se.

Miljökonferensen ingår som en del i Uddevalla Eco film festival som pågår hela november på Bohusläns museum. Läs mer på Bohusläns museums hemsida