Uddevalla satsar på friluftsliv

Nu finns en helt ny friluftsplan i Uddevalla som visar den långsiktiga och strategiska inriktningen för friluftsliv. Nästa steg är att ta fram en handlingsplan, därför behöver vi din hjälp! Vad är det bästa du vet med friluftsliv? Låt oss veta!

Robert Wahlström står bredvid en rollup med texten Ett friluftsliv för Uddevalla, samt en ställning av smala björkstammar med en skylt med texten Dela din glädje

Den nya friluftsplanen finns nu att hämta på biblioteken. Var med och påverka arbetet med friluftslivet, säger Robert Wahlström.

- Tanken med friluftsplanen är att stärka förutsättningarna för att alla ska kunna ha ett aktivt friluftsliv. Därför är det viktigt för oss att dels få reda på vad friluftsliv betyder för kommunens invånare, men också vad vi kan förbättra. Vi vill få in berättelser och bilder som visar ditt friluftsliv men även förslag på vad du vill förändra, säger Robert Wahlström, friluftsutvecklare.

Friluftsplanen i Uddevalla kommun är en strategisk plan som innehåller 6 utpekade fokusområden. Dessa är: attraktivitet, tillgänglighet, tillgång, kvalitet, trygghet och tillväxt.

Friluftsplanen antogs av kommunfullmäktige 13 oktober. Planen ska styra det långsiktiga arbetet med friluftslivet och kommer att kompletteras med en handlingsplan. En arbetsgrupp med representanter från kommunens alla förvaltningar ska jobba fram handlingsplanen.

- Friluftsplanen innefattar hela kommunen med allt från utveckling av områden för friluftsliv, till undervisning om friluftsliv i skolan, grön rehabilitering i naturen och hur vi ska utveckla våra fysiska platser. Arbetsgruppens uppdrag blir att omsätta planen till faktiska handlingar och konkreta insatser. Här kommer allmänheten spela en viktig roll för att vi ska få ett underlag för den processen, säger Robert Wahlström.

Var med och påverka arbetet med friluftslivet!

Vad vill du förbättra? Hur ser ditt friluftsliv ut?

Tyck till och läs mer om friluftsplanen på uddevalla.se/friluftsplan

På Stadsbiblioteket, Dalabergs bibliotek, Ljungskile bibliotek och Rampens bibliotek kan du hämta ett upptryckt exemplar av friluftsplanen.