Kommunfullmäktige sammanträder den 10 november

Onsdagen den 10 november sammanträder kommunfullmäktige på Östraboteatern klockan 17:30.

Kommunfullmäktige sammanträder, ordförande sitter på ett podium.

Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 10 november.

Här är en del av de ärenden som kommer att tas upp:

  • Medborgarförslag (ungdomsförslag) om att ändra arbetsordningen i ungdomsfullmäktige.
  • Revidering av plan- och bygglovstaxa Uddevalla Kommun.
  • Verksamhetsplan 2022-2024 med budget 2022, kommunfullmäktige.
  • Vision för stadsutveckling kring Bäveån.
  • Framtida inriktning för del av fastigheten Varvet 2, nuvarande stadshus.
  • Avtal om samverkan mellan Arwidsro Samhällsfastigheter AB och Uddevalla kommun avseende projektering och uppförande av nytt kommunhus/medborgarhus i Uddevalla.

Läs gärna kallelsen i sin helhet:
Kommunfullmäktiges kallelse den 10 november

Till sidan för kommunfullmäktiges kallelser och protokoll

Webbsändning

Du kan se kommunfullmäktige via webbsändning, medan sammanträdet pågår eller i efterhand.