Ungdomsfullmäktige sammanträder torsdag 11 november

Torsdag 11 november har ungdomsfullmäktige sammanträde klockan 17.00-19.00 i Skiensalen på Rådhuset. Ungdomsfullmäktiges möten är öppna för allmänheten, de som är intresserade kan komma och lyssna.

ungdomarna i ungdomsfullmäktige sitter kring ett u-format bord i en ljus sal med röda mattor och pelare

På torsdag 11 november sammanträder ungdomsfullmäktige.

Ungdomsfullmäktige är ett sätt för unga mellan 13-18 år att påverka olika frågor i kommunen. Majoriteten av representanterna tillhör inte något politiskt parti utan representerar sina skolor eller områden.

Här är en del av de ärenden som kommer att tas upp på ungdomsfullmäktiges möte 11 november:

  • Kommunstyrelsens beslut om att inte upphandla Västtrafik för skoltrafiken
  • Ungdomsförslag om fler fritidsgårdar i Uddevalla
  • Motion från Kent Andreasson (UP) och Lars Olsson (UP) om uppgradering av konstgräsplan vid Skarsjövallen
  • Medborgarförslag om en pumptrack för cykel och skateboard

Läs gärna ungdomsfullmäktiges kallelse i sin helhet

Ungdomsfullmäktiges kallelser och protokoll