Vägarbeten för bättre trafiksäkerhet på Fasserödsvägen

Nu på onsdag 10 november startar ett arbete på Fasserödsvägen för att öka trafiksäkerheten vid gång- och cykelpassagen som ligger mellan Mandolinvägen och Diamantvägen. Arbetet innebär att Fasserödsvägen kommer att vara helt avstängd för trafik på denna sträcka och biltrafikanter hänvisas till alternativa vägar. Gående och cyklister kan passera arbetsområdet.

Gång och cykelpassage på Fasserödsvägen, det är höstfärger på träden runtom

Gång- och cykelpassagen på Fasserödsvägen kommer att byggas om för ökad trafiksäkerhet. Arbetet innebär att Fasserödsvägen stängs av för genomfartstrafik från 10 november.

Gång- och cykelpassagen kommer att grävas upp och byggas om för att öka trafiksäkerheten. Fasserödsvägen kommer att smalas av vid denna passage. En hastighetsdämpande åtgärd i form av en busskudde kommer också att byggas.

Samtidigt kommer också belysning att sättas upp på gång- och cykelvägen som går från gång- och cykelpassagen på Fasserödsvägen upp till Diamantvägen. Där ska tre belysningsstolpar sättas upp för ökad trygghet och säkerhet. Det är Uddevalla Energi som utför detta arbete på uppdrag av Uddevalla kommun.

På motsatt sida av gång- och cykelpassagen på Fasserödsvägen ska också den befintliga och slitna trätrappan tas bort och ersättas av en ny i betong.

Mandolinvägen och Diamantvägen kommer att vara öppna för trafik precis som vanligt under den tid arbetet pågår. Den del av Fasserödsvägen som ligger mellan dessa vägar kommer att vara avstängd för genomfartstrafik från 10 november. Arbetena beräknas vara klara innan jul.

Gång och cykelpassage över Fasserödsvägen som går vidare i en grusad cykelväg, höstfärger på träd och mark runtom

Gång- och cykelvägen som leder vidare från passagen vid Fasserödsvägen upp till Diamantvägen kommer att få belysning.

Trätrappa som leder ned mot gång- och cykelvägar, man ser bostadshus

Trappan intill Fasserödsvägen kommer att bytas ut mot en ny.