Nu är vägarbetet klart på Västanvindsvägen

Nyrenoverade vägbroar, tillgänglighetsanpassade busshållplatser och fartdämpande övergångsställe. Nu är arbetet på Västanvindsvägen klart. Idag tisdag 9 november cirka klockan 16 öppnar Västanvindsvägen för genomfartstrafik.

Busshållplats på Västanvindsvägen. Det är dimma och löv ligger på marken.

Ny och tillgänglighetsanpassad busshållplats på Västanvindsvägen, som nu öppnar för genomfartstrafik igen.

- Det känns jättebra att vi kan öppna Västanvindsvägen nu, efter det omfattande arbete som vi påbörjade i augusti. Vi kommer att ta bort alla skyltar och allt byggmaterial under dagen idag, så att trafiken kan passera som vanligt i området, säger Anders Löfström, projektledare samhällsbyggnad.

Längs Västanvindsvägen finns det nu två ombyggda hållplatslägen som är tillgänglighetsanpassade så att det ska gå enkelt att ta sig av och på bussar. Vid dessa hållplatslägen har ett nytt och upphöjt övergångsställe byggts som en hastighetsdämpande åtgärd.

Broarna vid gång- och cykelvägstunnlarna har renoverats med nya tätskikt och ny asfalt, och nya vägräcken har monterats.

Inom de närmaste veckorna kommer också belysning att installeras i de renoverade gång- och cykelvägstunnlarna. Arbetet utförs av Uddevalla energi på uppdrag av Uddevalla kommun och är en trygghetsskapande åtgärd.

Längs Boxhultsvägen har ytterligare fyra busshållplatser tillgänglighetsanpassats. Vid den hållplats som ligger närmast Tallvägen är belysningen också förstärkt.

Under våren nästa år kommer den återstående vägbron på Västanvindsvägen som ligger intill Kurverödsleden också att renoveras.

Upphöjt övergångsställe över Västanvindsvägen

Upphöjt övergångsställe som är hastighetsdämpande på Västanvindsvägen.

nyrenoverad vägbro med nya vägräcken

Två vägbroar på Västanvindsvägen har renoverats och fått nya vägräcken.

Busshållplats på Boxhultsvägen, nygjord med asfalt och busskur

De tillgänglighetsanpassade busshållplatserna på Boxhultsvägen är också färdigställda.