Skydda dina fåglar mot sjukdom och rapportera döda fåglar

Just nu finns fågelinfluensa i Sverige och därför gäller särskilda, tillfälliga regler för dig som har fåglar i hägn. Reglerna är till för att skydda tama fjäderfän och andra fåglar mot fågelinfluensa, och delas in i olika skyddsnivåer utifrån vilken risk som råder. Du kan också hjälpa till genom att rapportera in fynd av döda fåglar.

två hönor och en tupp

Just nu ska fjäderfän, exempelvis hönor, hållas inomhus för att skydda dem mot fågelinfluensan.

I Västra Götalands län gäller skyddsnivå 2 just nu, vilket innebär att:

  • Fjäderfä och hägnat fjädervilt ska hållas inomhus.
  • Andra fåglar i fångenskap inklusive hobbyflockar ska hållas inhägnade. Med hobbyflockar menas alla fåglar som hålls i fångenskap där exempelvis ägg och kött enbart används i det egna hushållet, eller om man har andra fåglar exempelvis sällskapsfåglar som papegojor.
  • Förbud mot utställningar och tävlingar, men det finns möjlighet att söka dispens.

Mer information om fågelinfluensan och skyddsnivå 2 finns på Jordbruksverkets hemsida:

Fågelinfluensa

Jordbruksverket är ansvarig myndighet och svarar på frågor om fågelinfluensan. Kontakta en veterinär om du märker förändringar av hälsoläget hos dina fåglar, för att tidigt upptäcka misstänkta fall av fågelinfluensa.

Rapportera fynd av döda fåglar

Du kan hjälpa till att bromsa in smittan av fågelinfluensa genom att rapportera fynd av döda vilda fåglar till Sveriges veterinärmedicinska anstalt, SVA