Klart med vinnare av årets byggnadspris

Nu är det klart vem som får Uddevalla kommuns byggnadspris 2021. Årets byggnadspris går till Cirkuskvarnen med fastighetsbeteckning Buddeberg 2:35 (tidigare 2:10). Det beslutade samhällsbyggnadsnämnden idag.

Cirkuskvarnen är en ljusgrön träbyggnad med vit snickarglädje och en rundad del med kupoltak

Cirkuskvarnen med fastighetsbeteckning Buddeberg 2:35 får Uddevalla kommuns byggnadspris 2021.

Byggnadspriset delas ut till bästa nybyggda eller ombyggda hus, som är estetiskt tilltalande och ger en god helhetsverkan. Placering och utformning, hänsyn till stads- och landskapsbild samt hänsynstagande till natur- och kulturvärden ska beaktas.

Samhällsbyggnadsnämndens motivering till byggnadspriset 2021:

”En tanke, ett luftslott som äntligen finns.

En byggnad som gör att omvärlden minns

att den som är envis och håller ut

kan nå sina drömmars mål till slut.

Med vackra detaljer och luft och ljus,

i sanning de många artisternas hus."

Om Cirkuskvarnen

Husets ägare är den ideella föreningen Reinos vänner. Cirkuskvarnen har ersatt den tidigare byggnaden som fanns på platsen, den gamla kvarnen och sågverket i Grohed, som var i dåligt skick. Här växte den kända cirkusartisten Reino upp som brukade träna volter i sågspånen under uppväxten. Efter att turnerat runt om i världen flyttade han hem igen till Uddevalla och höll senare cirkusskola för barn tillsammans med sin fru Elsie. Föreningen Reinos vänner bildades 2012 och tillsammans med arkitekt Håkan Björkman togs ritningar fram för Cirkuskvarnen. Ett av föreningens syften är att möjliggöra cirkuskonst för barn och unga med och utan fysiska och psykiska funktionsvariationer. Detta genom att medverka till utvecklandet av en permanent cirkusbyggnad. Nu står byggnaden på plats med massa snickarglädje och en kupolformad del som har formen av ett cirkustält. Här kommer man fortsätta hålla cirkusskola för barn, med bland annat lindans, jonglering och akrobatik.
Läs mer på Reinos vänners hemsida

Byggnadspriset delas ut 9 december

Byggnadspriset kommer att delas ut på samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 9 december. Priset består av ett diplom samt en plakett att sätta på huset.

Se övriga nominerade byggnader

Uddevalla kommuns byggnadspris har delats ut sedan 2003. Mellan 2012 och 2020 delades ett byggnadsvårdspris och ett arkitekturpris ut årligen. Från och med 2021 delas endast ett byggnadspris ut.
Tidigare vinnare av byggnadsvårds- och arkitekturpris