Se webbsändningen från kommunfullmäktige den 10 november

Nu kan du se webbsändningen av kommunfullmäktiges sammanträde den 10 november. Webbsändningen sparas på vår webbsida så att du kan se den även längre fram.

Se webbsändningen från kommunfullmäktiges möte den 10 november

Här är en del av de ärenden som togs upp på sammanträdet:

  • Medborgarförslag (ungdomsförslag) om att ändra arbetsordningen i ungdomsfullmäktige.
  • Revidering av plan- och bygglovstaxa Uddevalla Kommun.
  • Verksamhetsplan 2022-2024 med budget 2022, kommunfullmäktige.
  • Vision för stadsutveckling kring Bäveån.
  • Framtida inriktning för del av fastigheten Varvet 2, nuvarande stadshus.
  • Avtal om samverkan mellan Arwidsro Samhällsfastigheter AB och Uddevalla kommun avseende projektering och uppförande av nytt kommunhus/medborgarhus i Uddevalla.

Läs gärna kallelsen i sin helhet:
Kommunfullmäktiges kallelse den 10 november

Till sidan för kommunfullmäktiges kallelser och protokoll