Så snöröjer vi i vinter

Just nu pågår förberedelser inför vinterns snöröjning och halkbekämpning på kommunens gator, vägar och cykelvägar. Nytt för i år är att snöröjningen har digitaliserats genom att körsträckorna lagts digitalt i karta och körningen kopplas till GPS. På så sätt kan de som jobbar med att snöröja i realtid följa vilka gång- och cykelvägar samt gator som är åtgärdade och klara.

En traktor med plog på en snöig gata vid Bäveån i centrala Uddevalla

I år kommer de som plogar att få hjälp via en digital karta som visar vilka sträckor som är snöröjda och klara.

Snöröjningen börjar generellt när det kommit fem centimeter snö. Vid kommunens fastigheter som skolor, förskolor och äldreboenden inleds snöröjning tidigare för att matleveranser ska komma fram. Kommunen snöröjer efter en förbestämd prioritering:

  1. Huvudgator där bussar går, samt vid kommunens fastigheter som skolor, förskolor och äldreboenden.
  2. busshållplatser samt gång- och cykelbanor, och därefter
  3. bostadsgator och parkeringar.

Mer information om snöskottning och sandning

Du som är fastighetsägare ska skotta och sanda

Kommunen skottar gång- och cykelbanor, men du som är fastighetsägare ansvarar för att hålla trottoarer fria från snö utmed din fastighet. Du ska också sanda om det finns risk för halka. När du skottar får du lägga upp snön i en vall mellan trottoaren och vägbanan.

Tack för att du hjälper till att behålla framkomligheten för alla gående och minskar risken för halkskador!

Mer information om vad som gäller för dig som fastighetsägare

I år blir snöröjningen digital för de som plogar

Nytt för i år är att snöröjningen har digitaliserats genom att körsträckorna lagts digitalt i karta och körningen kopplats till GPS. Det innebär att körningarna loggas och blir gröna på en karta under tiden som plogbilen kör. Fördelarna är många. Föraren följer sin rutt på karta i fordonet och behöver inte känna till området för att köra, det blir mindre risk för missar och när ett område är klart kan föraren se om någon kollega behöver hjälp i något annat område.

- Det ger oss möjlighet att optimera snöröjningen. Vi ser i realtid vilka sträckor som är klara och förarna kan enklare hjälpa varann. Det blir också tydligt dokumenterat var vi varit ute och kört, och vilken tid vi passerade, säger gatu- och parkdriftchef Fredrik Stengavel.

- Alla våra förare tycker systemet är toppen. Jag tror vi vågar sticka ut hakan och säga att vi, med denna digitala lösning, nu ligger i framkant inom snöröjning, säger Fredrik Stengavel.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00