Kommunen vill bygga ett medborgarhus i centrum för ungdomskultur, arbetsplatser och delaktighet

Kommunfullmäktige tog 10 november beslut om att fortsätta processen att projektera och bygga ett medborgarhus i Uddevalla. En mötesplats med kulturskola, scen, bibliotek, öppen kommunal service och arbetsplatser.

Skiss medborgarhus i centrumFörstora bilden

Idéskiss medborgarhus i centrum. Framtagen av Wingårdhs arkitektkontor. (Klicka för större bild)

Kommunen har upphandlat Wingårdhs arkitektkontor redan i förstudien för att säkerställa ett miljöprojekt som håller hög kvalitet, skapar identitet och stolthet i centrala Uddevalla.

Uppdraget kommer från kommunfullmäktiges flerårsplan 2019-2021 som utgår ifrån att flytta stadshuset till centrum och att kombinera detta med ändamålsenliga lokaler för kultur.

- Nuvarande stadshusets behov handlar egentligen bara om moderna arbetsplatser och närhet till invånarna. Så arbetsplatser kan vi förlägga några våningar upp. Vad som är mer intressant är att bygga ett medborgarhus i markplan som lockar till liv, lust, kultur och gemenskap. Inte minst för ungdomarna i centrum, säger kommunstyrelsens ordförande Ingemar Samuelsson.

Förstudien har visat att fastigheten Pipfabriken 13, där nuvarande brandstation ligger, är lämplig för etablering. Platsen har Skansberget i ryggen, utsikt över Bäveån och binder ihop ett medborgarhus med Kungstorget i en rak linje längs Kungsgatan och Kampenhofsgatan.

- Vi tror att det är uddevallaborna som är nyckeln till att skapa ett livfullt centrum. Därför vill vi satsa på ungdomar, kultur och moderna arbetsplatser i ett gemensamt medborgarhus som stärker centrum, berättar den politiska majoriteten i Uddevalla.

Kommunen har för avsikt att bygget av ett medborgarhus ska göras i samverkan med Arwidsro samhällsfastigheter. Vilket innebär att Arwidsro bygger ett hus utifrån kommunens behov och som kommunen sedan tecknar ett långsiktigt hyreskontrakt för.

I nästa steg i projektet så kommer kommunen att bjuda in till en medborgardialog för att ta vara på uddevallabornas tankar och idéer.

Karta placering

Karta placering av medborgarhus i förhållande till resecentrum och Kungstorget.