Nu startar renoveringen av Rimnersvallen

Förberedelserna för renovering och tillgänglighetsanpassning av Rimnersvallen pågår för fullt. Just nu projekteras den nya arenan och rivningsarbetet startar i mitten av december.

Rimnersvallen har idag en rejäl sättningsproblematik som påverkar funktionen av både löparbanor och fotbollsplaner. I det inledande renoveringsarbetet kommer den ena kurvläktaren att rivas för att vi ska komma åt innerplanen och resten av läktarna. Kalkcementpelare kommer att borras ned i marken för att öka bärigheten och minska sättningarna.

Under framtagandet av programhandlingar har projektet fört dialog och stämt av ritningar med friidrottsförbundet och fotbollsförbundet. Projektet har också haft dialog med parasporten och informerat närboende.

Dialog med berörda föreningar som använder Rimnersvallen idag har skett löpande.

Lösningar för fotbollen:

  • Det finns ersättningsplaner i kommunen

Lösningar för friidrotten:

  • Rimnershallen kommer att kunna användas som vanligt, hallen kommer att hållas öppen under hela byggtiden
  • Det kommer att finns ytterligare träningsmöjligheter i närliggande kommuner som Trollhättan vilket innebär omkring 20-30 minuters restid från Uddevalla

- Vi förstår att arbetet kommer att ställa till problem för våra föreningar men kommunen bedömer att renoveringen och tillgänglighetsanpassningen är nödvändig. Det kommer att bli en jättefin arena när den är klar, säger projektsamordnare Robert Börjesson.

13 oktober 2021 beslutade kommunfullmäktige att Rimnersvallen ska renoveras till standardkraven för parasport, SM i friidrott och Superettan för fotboll. Arenan ska också bli helt tillgänglighetsanpassad för besökare och publik.

Byggnation av den nya arenan planeras påbörjas under vintern/våren 2022. Anläggningen planeras vara klar under 2023.

Läs mer om Rimnersvallens renovering

Skiss

Skisser renovering Rimnersvallen, PE teknik och arkitektur