Barnomsorg på kvällar, nätter och helger flyttar till Skogslyckans förskola

Fyrens pedagogiska verksamhet, som erbjuder barnomsorg för barn 1-13 år under obekväm arbetstid, kommer att flytta sin verksamhet till Skogslyckans förskola från och med sommaren 2022. Fyrens verksamhet finns i nuläget på Skansens förskola.

Skogslyckans förskola i vinterskrud.

Skogslyckans förskola på Bidevindsvägen 15 kommer att från och med sommaren 2022 erbjuda kvälls-, natt- och helgomsorg för barn 1-13 år.

- Alla beslut är inte fattade, men vi har valt att gå ut med information till vårdnadshavare för att kunna börja organisera och planera för en trygg flytt och bra verksamhet, säger Lena-Maria Vinberg som är verksamhetschef i förskolan.

Skogslyckans förskola har under flera år erbjudit sommarverksamhet under de veckor andra förskolor är stängda, vilket innebär att en del barn på Fyren redan är bekanta med Skogslyckans förskolas lokaler.

- Vi ser det som en fördel att några barn redan har bekantat sig med Skogslyckans förskola, och att vi vet att Fyrens verksamhet fungerar bra i de lokalerna, säger Lena-Maria Vinberg.