Välkommen till ett digitalt informationsmöte!

Vi planerar en nybyggnation av Ljungskileskolan. Med anledning av Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer har vi ändrat till ett digitalt möte 16 december. Vi hoppas kunna träffas på plats i Ljungskile lite längre fram.

Skiss nybyggnation Ljungskileskolan

Förstudieskiss nybyggnation Ljungskileskolan framtagen av Hemsö.

Projektering, utredningar och program för genomförande pågår i samverkan med fastighetsbolaget Hemsö som ska bygga, äga och förvalta huset. Kommunen ansvarar för att förbereda mark, vägar och parkeringar. När den nya skolan är klar, omkring år 2025, kommer kommunen att vara hyresgäster.

Nu vill vi gärna möta er ljungskilebor för att berätta mer om hur skolbyggnationen kommer att påverka Ljungskile samt svara på frågor och ta emot synpunkter. Tyvärr kommer vi inte att kunna uppfylla allas önskningar men vi hoppas på en bra dialog.

Med anledning av Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer har vi ändrat till ett digitalt möte. Vi hoppas kunna träffas på plats i Ljungskile lite längre fram.

Torsdag 16 december klockan 18.30-20.30
Länk till mötet kommer att finnas på uddevalla.se/nyaljungskileskolan inom kort.

Medverkande:

  • Cecilia Friberg, projektsamordnare
  • Stefan Björling, mark- och exploateringschef samhällsbyggnad
  • Christina Jingvall, fastighetsförvaltare
  • Anna Jonsson, verksamhetsstrateg barn- och utbildning
  • Johanna Nyström, Hemsö