Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 8 december

Onsdagen den 8 december sammanträder kommunfullmäktige på Östraboteatern klockan 17:30.

Kommunfullmäktige sammanträder, ordförande sitter på ett podium i en stor mötessal.

Du kan följa kommunfullmäktige via vår webbsändning.

Här är en del av de ärenden som kommer att tas upp:

  • Besök från Ungdomsfullmäktige
  • Kommunens tilläggsbudget till flerårsplan 2022-2024
  • Genomlysning av Uddevalla Omnibus AB
  • Kommunstyrelsens avrapportering 2021 av kommunfullmäktiges uppdrag
  • Renhållnings- och slamtaxa 2022

Läs gärna kallelsen i sin helhet:
Kommunfullmäktiges kallelse den 8 december

Till sidan för kommunfullmäktiges kallelser och protokoll

Webbsändning

Du kan se kommunfullmäktige via webbsändning, medan sammanträdet pågår eller i efterhand.