Nu är Fasserödsvägen öppen för trafik igen

Sedan 10 november har Fasserödsvägen varit avstängd mellan Mandolinvägen och Diamantvägen på grund av ombyggnation av en gång- och cykelvägspassage. Nu är ombyggnationen i princip klar och sedan igår eftermiddag är Fasserödsvägen öppen för trafik igen.

Gång och cykelvägspassage på Fasserödsvägen. Det är snöigt, man ser att vägen är avsmalnad och det finns en fartdämpande busskudde i asfalten.

Gång- och cykelvägspassagen på Fasserödsvägen har byggts om för ökad trafiksäkerhet.

Gång- och cykelvägspassagen har smalnats av och en hastighetsdämpande busskudde har byggts. För att förbättra belysningen längsmed gång- och cykelvägen som leder från Fasserödsvägen till Diamantvägen har belysningsstolpar satts upp. Belysningen ska färdigställas inom kort och vara i funktion i slutet av veckan.

En ny trappa i betong har också ersatt den tidigare trappan i trä på motsatt sida av Fasserödsvägen. Där ska även ett metallräcke sättas upp inom ett par veckor.

Läs tidigare nyhet
Vägarbeten för bättre trafiksäkerhet på Fasserödsvägen