Nya rekommendationer från 8 december

Från och med idag onsdag 8 december gäller nya rekommendationer och åtgärder för att minska smittspridningen av covid -19. Rekommendationerna säger bland annat att du ska hålla avstånd i offentliga miljöer, särskilt inomhus, och använda munskydd i kollektivtrafiken vid trängsel.

Illustration med två människor och ett hjärta

Smittspridningen av covid -19 ökar i Sverige enligt Folkhälsomyndigheten och regeringen. Ökningen sker från en låg nivå, men för att förhindra att smittan ökar ytterligare införs ett antal rekommendationer.

Bland annat ska du hålla avstånd till andra i offentliga miljöer, särskilt inomhus, använda munskydd i kollektivtrafiken vid trängsel, och om möjligt undvika att resa i kollektivtrafiken i rusningstid.

Läs om alla de nya rekommendationerna på krisinformation.se

Folkhälsomyndighetens information om vad som gäller från 8 december

Regeringens pressmeddelande om åtgärdsplan för införande av smittskyddsåtgärder från 8 december