Simhallen stänger för badande på grund av trasigt ventilationsaggregat

Walkesborgsbadet håller stängt för alla badande gäster från och med idag onsdag 8 december och tills vidare. Anledningen är att ett ventilationsaggregat har gått sönder inne i den del där bassängerna finns. Walkesborgs träningshall och omklädningsrum är dock fortsatt öppna som vanligt.

bild på en bassäng i simhallen med hopptorn

Walkesborgsbadet håller stängt för badande gäster på grund av ett trasigt ventilationsaggregat.

- Ett ventilationsaggregat är ur funktion och måste repareras för att vi ska kunna upprätthålla Folkhälsomyndighetens riktlinjer som är kopplade till bassängbad. Därför stänger vi simhallen tills vidare. Receptionen, träningshallen och omklädningsrummen på Walkesborg kommer att vara öppna som vanligt, då det trasiga ventilationsaggregatet endast är kopplat till bassängområdet, säger Jonas Hagberg, enhetschef för Walkesborgsbadet.

Håll dig uppdaterad om när simhallen öppnar igen via uddevalla.se/walkesborg.