Så blir den politiska ledningen från 5 januari

I går onsdag 8 december beslutade kommunfullmäktige om förändringar i alla nämnder och till viss del i kommunstyrelsen. Kommunfullmäktiges beslut innebär bland annat att kommunstyrelsens ordförande från och med 5 januari 2022 fortsatt kommer att vara Ingemar Samuelsson (S).

Stadshusets entré vintertid, det är snöigt runtomkring

Bakgrunden till förändringarna är domar i förvaltningsrätten som rör kommunfullmäktiges beslut 1 juli 2020. Då byttes ledamöter och ersättare ut i styrelser och nämnder i samband med att en ny politisk majoritet tillträdde, som består av Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna.

Förvaltningsrätten upphävde delar av kommunfullmäktiges beslut. Detta rättas nu till vilket i korthet innebär att återkallade uppdrag återgår till de förtroendevalda som hade politiska uppdrag före 1 juli 2020. I går gjorde kommunfullmäktige samtidigt vissa andra förändringar i nämnderna.

Så blir kommunstyrelsen efter 5 januari

Kommunfullmäktiges beslut igår onsdag innebär att Ingemar Samuelsson (S) fortsätter som kommunstyrelsens ordförande efter 5 januari. Monica Bang Lindberg (L) fortsätter som förste vice ordförande i kommunstyrelsen och Christer Hasslebäck (UP) som andre vice ordförande. Övriga ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen kommer att förändras till viss del.

Läs den fullständiga förteckningen över ledningen i alla nämnder inklusive samtliga ledamöter och ersättare från 5 januari (pdf för utskrift) Pdf, 133.5 kB.

Se kommunfullmäktiges sändning i efterhand här