Se webbsändningen från kommunfullmäktige den 8 december

Nu kan du se webbsändningen av kommunfullmäktiges sammanträde den 8 december. Webbsändningen sparas på vår webbsida så att du kan se den även längre fram.

Se webbsändningen från kommunfullmäktige den 8 december

Kommunfullmäktige sammanträder i en stor sal, ordförande sitter på ett podium.

Här är en del av de ärenden som togs upp:

  • Besök från Ungdomsfullmäktige
  • Kommunens tilläggsbudget till flerårsplan 2022-2024
  • Genomlysning av Uddevalla Omnibus AB
  • Kommunstyrelsens avrapportering 2021 av kommunfullmäktiges uppdrag
  • Renhållnings- och slamtaxa 2022

Läs gärna kallelsen i sin helhet: