Nu utvecklar vi Kulturstråket på Kungsgatan

Kommunen vill satsa på att utveckla byggnaderna Kungsgatan 32 (Studio 32), Lotcen och Frideborg till ett Kulturstråk på Kungsgatan. Där kommer det att myllra av kultur i olika former, med arrangemang för publik året om. Just nu pågår förprojekteringen och framtagande av skisser för det kommande Kulturstråket.

Kulturstråket

Kulturstråket på Kungsgatan omfattar byggnaderna Kungsgatan 32 (Studio 32), Lotcen och Frideborg. Idéskiss: PE Teknik & Arkitektur.

De tre byggnaderna är alla äldre hus med en historia kopplad till kultur. I Kulturstråket ingår en renovering och upprustning av befintliga byggnader, bygge av en utomhusscen med läktare på bakgården till Kungsgatan 32, samt ett glashus i anslutning till Lotcens bakgård som ska fungera som huvudentré, foajé och serveringsyta. Just nu pågår dialog med olika föreningar och fastighetsägare i samarbete med arkitekter om det framtida innehållet i lokalerna, och parallellt pågår ett planarbete för att ta fram en ändrad detaljplan för området. Igår fick närboende vara med på ett första informationsmöte om Kulturstråket.

- Kulturstråket är ett jättespännande projekt. Här vill vi fånga upp föreningslivet, det fria kulturlivet, skolor, kulturskola och andra för att skapa ett gemensamt kulturutbud. I Kulturstråket kommer det att sprudla av kultur alla dagar i veckan, säger Pontus Blom, kultursamordnare och projektledare för Kulturstråket.

Lotcen och Kungsgatan 32 ägs av Uddevalla kommun, medan Frideborg ägs av annan fastighetsägare. Frideborg kommer att bli "arrangörshus", där arrangerande föreningar och övriga aktörer kan sätta upp konserter och föreställningar för uddevallaborna varje vecka året runt. Kungsgatan 32 och Lotcen ska huvudsakligen bli ett "skapandehus" - det vill säga ett hus med möjlighet till repetition, produktion och kreativt skapande.

- Ett av syftena med Kulturstråket är att det blir ett levande och attraktivt centrum, det blir en kulturdriven centrumutveckling. Genom lokaler för repetition och möten, föreställningar och arrangemang året runt kommer fler människor röra sig i centrum och det kommer bland annat att gynna alla näringsidkare i området. Det blir en viktig plats för kultur i hela kommunen, säger Pontus Blom.

Läs mer om Kulturstråket på uddevalla.se/kulturstraket