Ungdomsfullmäktige sammanträder tisdag 14 december

Tisdag 14 december har ungdomsfullmäktige sammanträde klockan 17.00-19.00 på Rampens bibliotek i Källdalsskolan. Ungdomsfullmäktiges möten är öppna för allmänheten, de som är intresserade kan komma och lyssna.

Ungdomar sitter vid ett U-format bord i ett rum med röd matta och vita pelare

På tisdag 14 december sammanträder ungdomsfullmäktige.

Ungdomsfullmäktige är ett sätt för unga mellan 13-18 år att påverka olika frågor i kommunen. Majoriteten av representanterna tillhör inte något politiskt parti utan representerar sina skolor eller områden.

Här är en del av de ärenden som kommer att tas upp på ungdomsfullmäktiges möte 14 december:

  • Dialog med Ingemar Samuelsson (S) och Elving Andersson (C) angående det beslut (2021/00383) som tagits i kommunstyrelsen om skoltrafiken
  • Beslut om användning av ungdomsfullmäktiges resterande budget för 2021 som ska fördelas till skolor

Läs gärna ungdomsfullmäktiges kallelse i sin helhet

Ungdomsfullmäktiges kallelser och protokoll