Projektering startar för Råssbyns förskola

Det ska byggas en förskola i Råssbyn som planeras stå klar omkring 2024. Det blir en förskola i två plan med åtta avdelningar för totalt 160 barn. Byggnaden kommer att vara mycket lik den nya förskolan som byggs på Hälle i Ljungskile.

Idéskiss av Råssbyns förskola. Illustration: Hemsö/Okidoki Arkitekter.

Utformningen av förskolan är framtagen tillsammans med Hemsö som planeras bygga, äga samt förvalta fastigheten. Uddevalla kommun kommer sedan att hyra skolan för att bedriva förskoleverksamheten.

Projektet går nu in i en fas av projektering, utredningar och program för genomförande. I denna fas värderas mark och byggrätt inför upprättande av avtal för markförsäljning. Det kommer att tas fram hyreskontrakt, särskilda bestämmelser, ansvarsområden och gränsdragningar mellan hyresgäst och hyresvärd.

Råssbyns förskola kommer att certifieras med miljömärkningen Svanen. På taket placeras solceller för att hållbart försörja fastigheten med el. Hållbarhet, långsiktighet och flexibilitet har varit vägledande vid utformningen av förskolans byggnad. Avdelningarna är flexibelt utformade för att kunna utnyttja lokalerna både för små och stora barn, beroende på hur barnkullarnas storlek förändras över tid.

Preliminär tidsplan:

  • 2022 - Markupplåtelseavtal och Hyreskontrakt beslutas samt
    LOU upphandling för totalentreprenad
  • 2023 - Byggstart
  • 2024/2025 - Tillträde

Råssbyn ligger en mil norr om Ljungskile med närhet till Lerbomotet och boendeområden längst med Fräknestranden öster om E6.