Wingårdhs idéskiss av medborgarnas hus i Uddevalla

Nu är förstudien slutrapporterad och vi kan äntligen dela med oss av den och idéskissen om ett medborgarhus i Uddevalla centrum, som Wingårdhs arkitektkontor tagit fram. Huset är en satsning på ungdomar, kultur och moderna arbetsplatser som stärker centrum på ett hållbart sätt.

Exteriör bild idéskiss medborgarhus

Idéskiss medborgarhus i Uddevalla centrum. Framtagen av Wingårdhs arkitektkontor.

Under våren kommer kommunen och Arwidsro att bjuda in till en medborgardialog för att ta vara på uddevallabornas tankar och idéer.

- Vi ser fram emot att lyssna till idéer om hur vi tex kan skapa en fasad med lokal förankring genom återbruk samt få inspel till hur vi kan skapa ett socialt engagemang hos både unga och gamla genom miljö, funktioner och aktiviteter, säger Mattias Hagelberg som är projektledare.

Nuvarande stadshus har behov av moderna arbetsplatser och närhet till invånarna. Samtidigt behöver Kulturskolan och Stadsbiblioteket nya funktionella lokaler. I stället för att bygga, köpa eller renovera tre olika byggnader ser vi möjligheten att skapa en spännande mötesplats som samnyttjar lokaler kvällar och helger med invånare, föreningar och näringsliv. Till exempel genom musik- och dansstudios, blackbox, co-working spaces, utomhusuppträdanden med mera.

Varje våningsplan får ett eget uttryck.

Vid presentationen för Uddevallas politiker, i mitten av oktober, uttryckte Gert Wingårdh själv att det inte är ett skrytbygge.
- Men helt klart ett stoltbygge!

Visionen är att Uddevallas framtida medborgarhus blir en välkomnande plats för demokrati och gemenskap. En mötesplats som lockar till delaktighet, liv, lust och rörelse i centrala Uddevalla. Målet är att byggnaden ska vara ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar med en arkitektur som håller hög kvalitet, skapar identitet och stolthet. Inomhusmiljön och planlösningen ska vara flexibel för att underlätta både förändringar och samverkan. En attraktiv mötesplats med öppen kommunal service, scen, kulturskola, bibliotek och moderna arbetsplatser.

- Uddevallas medborgarhus kan bli något utöver det vanliga, inte minst hållbarhetsmässigt. Ambitionen att certifiera med NollCo2 visar att kommunen liksom vi på Arwidsro prioriterar klimatet. Förstudien innehåller även sociala fokusområden som redan nu är integrerade i projektet. Utöver det finns det många intressanta idéer kring alltifrån grönytor till återbruk, vilka jag är övertygad om kan utvecklas ytterligare genom medborgardialoger med uddevallaborna, säger Peter Zonabend, VD på Arwidsro.

Projektet medborgarhus är en del av stadsutvecklingen inom Västra centrum. Planen är att bygga medborgarhuset på fastigheten Pipfabriken där den gamla brandstationen ligger.

Läs tidigare nyhet Kommunen vill bygga ett medborgarhus i centrum för ungdomskultur, arbetsplatser och delaktighet

Läs tidigare nyhet Uddevalla kommuns samverkan om ett medborgarhus