Internationellt samarbete mellan Sverige och Norge genom Erasmus+-programmet

Det blev intensiva och lärorika dagar för sfi-lärare och studiehandledare i rektorsområde tre när de besökte vuxenutbildningen i Oslo den 17-19 november.

Lärare RO3 på besök i Oslo

Besöket gjordes inom projektet Erasmus+ som är ett av EU:s program för internationellt samarbete och utbyte inom bland annat utbildning www.utbyten.se/program/erasmus

Under besöket fick deltagarna ta del av den norska organisationen och deras upplägg av vuxenutbildning. De besökte olika studievägar, klassrum och verkstäder. Det hölls ett gemensamt seminarium tillsammans med de norska lärarna där man delgav varandra hur man arbetar med studiehandledare- språkstöttning, digital undervisning och uttal.

Många goda exempel på undervisningsmetoder tar gruppen med sig hem för att använda direkt eller anpassa till sfi-grupper på vuxenutbildningen i Uddevalla.

Ett exempel är att man i den norska språkundervisningen inte arbetar med studiehandledare, utan med en ”språkstötte”. Det är en studerande elev som har fått ansöka om att bli språkstöd under några månader för att hjälpa andra elever. Som språkstöd får den studerande eleven inte betalt, men det är en merit för personen att vara ett språkstöd.

Vi tackar Oslo Voxenupplaering för att de så generöst tog emot hela rektorsområde tre för jobbskuggning och ser fram emot ett vidare samarbete!