Nya restriktioner införs från 23 december

Regeringen meddelar att nya restriktioner införs för att bromsa smittspridningen av covid -19. De nya restriktionerna som gäller från och med 23 december säger bland annat att alla bör undvika miljöer med trängsel, att alla som kan rekommenderas att jobba hemifrån, samt ett krav på 10 kvadratmeter per person för mässor, handelsplatser, och platser för kultur och fritidsverksamheter.

En illustration med två blå människofigurer med ett rött hjärta och pilar emellan sig

Folkhälsomyndighetens scenarier visar på en ökande smittspridning av covid -19 under vintern 2022 med en topp i mitten av januari. De nya smittskyddsåtgärderna syftar till att minska antalet kontakter i samhället, särskilt mellan personer som vanligtvis inte brukar träffas.

Ytterligare åtgärder införs också från och med 24 december, som bland annat omfattar maxtak på 50 personer vid uthyrning av platser för privata sammankomster.

Läs om samtliga restriktioner på Folkhälsomyndighetens hemsida

Nya åtgärder från och med 23 december (Krisinformation.se)

Se regeringens pressträff i efterhand

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00